Dokumenty

Aby spisać umowę pośrednictwa w naszym biurze, należy dostarczyć kserokopie następujących dokumentów:


1. Sprzedaż mieszkania stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do mieszkania
 • akt notarialny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • dowody osobiste współwłaścicieli,
 • ewentualne pełnomocnictwo notarialne do zawarcia umowy i sprzedaży nieruchomości.

2. Sprzedaż mieszkania:

 • dowody osobiste właścicieli nieruchomości,
 • akt notarialny lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • ewentualne pełnomocnictwo notarialne do zawarcia umowy i sprzedaży nieruchomości.

3. Sprzedaż domu w trakcie budowy (nie posiadający jeszcze zezwolenia na użytkowanie):

 • dowody osobiste współwłaścicieli,
 • akt notarialny lub inny akt nabycia nieruchomości,
 • pozwolenie na budowę,
 • dziennik budowy,
 • oświadczenie inspektora nadzoru,
 • mapka,
 • rzuty poziomów,
 • ewentualne pełnomocnictwo notarialne do zawarcia umowy i sprzedaży nieruchomości.

4. Sprzedaż gotowego domu:

 • dowody osobiste współwłaścicieli,
 • akt notarialny lub inny akt nabycia nieruchomości,
 • odbiór techniczny budynku,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • mapka,
 • ewentualne pełnomocnictwo notarialne do zawarcia umowy i sprzedaży nieruchomości.

5. Sprzedaż działki:

 • dowody osobiste współwłaścicieli,
 • akt notarialny lub inny akt nabycia nieruchomości,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy,
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów z mapką,
 • decyzja zatwierdzająca podział działki (w przypadku nowego podziału, który nie został jeszcze uwidoczniony w księdze wieczystej),
 • ewentualne pełnomocnictwo notarialne do zawarcia umowy i sprzedaży nieruchomości.

 

Firmy - osoby prawne - składają także kopię wypisu z krajowego rejestru sądowego.